top of page
aquarel mozaiek klein.jpg

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Psychotherapie voor volwassenen van 18 jaar en ouder wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekering en per polis: Een restitutiepolis biedt een betere vergoeding dan een natura- of een combinatiepolis. Een aanvullende verzekering geeft geen hogere vergoeding voor psychologische zorg.

 

Let op: Er zijn restitutiepolissen waar een vergoeding geldt van 100% van de behandelkosten, maar waarbij de verzekeraar een maximum vergoeding heeft ingesteld; In dat geval krijg je niet meer vergoed dan een vooraf bepaald maximum bedrag. In alle gevallen betaal je zelf jaarlijks de kosten van het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2023 vastgesteld op € 385.

 

Ben je ongunstig verzekerd ? Je kan jaarlijks in de maand december, overstappen naar een andere polis, met gunstigere vergoedingen. Meer informatie over de verschillende soorten polissen vind je via deze link.

 

Het is belangrijk dat je je voor aanvang van de intake goed laat informeren over de vergoedingen van jouw zorgverzekering en het is aan te raden een schriftelijke bevestiging van de vergoeding aan de verzekeraar te vragen.

aquarel mozaiek klein.jpg

(On)gecontracteerde zorg

Voor 2024 heb ik geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars; ik werk dit jaar volledig ongecontracteerd. Je ontvangt maandelijks een rekening, die je zelf declareert bij je verzekeraar. Vervolgens maak je het factuurbedrag aan mij over. De factuur heeft een betalingstermijn van 30 dagen. Meer informatie over contractvrij werken, vind je op www.zorgomkwaliteit.nu en op www.contractvrijepsycholoog.nl

aquarel mozaiek klein.jpg

Kosten van de behandeling

Jouw traject bij mij bestaat uit verschillende onderdelen: Intakegesprekken (diagnostiek) en therapiegesprekken (behandeling). Om aan de huidige kwaliteitseisen te voldoen, vindt er tevens in ieder geval één maal per jaar intercollegiaal overleg plaats, in het kader van reflectie op de lopende behandeling of rondom het vaststellen van een passend behandeladvies. Ook hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

 

In mijn praktijk hanteer ik de tarieven voor diagnostiek, behandeling en intercollegiaal overleg, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn vastgesteld. Intake/diagnostiekgesprekken duren 60 minuten en behandelgesprekken duren 45 minuten. Als zorgaanbieder factuureer ik de vooraf ingeplande tijd, ook als het consult korter of langer duurt (dit komt slechts incidenteel voor). Deze werkwijze heet ‘planning is realisatie’ en dit is een wettelijk bepaalde manier van werken. Wijkt de duur van de afspraak meer dan 15 minuten af van de geplande tijd, dan zal ik het tarief aanpassen. Een voorbeeld: Er staat een behandelgesprek ingepland van 45 minuten, maar de afspraak loopt uit naar 70 minuten. Ik zal in dit geval alsnog een consult van 60 minuten declareren.

NB: Heb je op één dag meerdere keren contact met mij (face to face, telefonisch, of bijvoorbeeld via e-mail)? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan. De NZA tarieven worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd. 

Onderstaande tabel toont de meest voorkomende consulten met bijbehorende tarieven. De betalingsvoorwaarden van de praktijk vind je hier

kosten 2024.jpg
aquarel mozaiek klein.jpg

Zelf betalen

Kan er geen diagnose gesteld worden die door zorgverzekeraars wordt vergoed en wil je toch in behandeling bij mij? Of kies je er zelf voor om buiten jouw verzekeraar om in psychotherapie te gaan? Dan reken ik € 120,00 per sessie. 

aquarel mozaiek klein.jpg

No show

Als je een afspraak niet of niet op tijd afzegt (24 uur van tevoren), dan moet je het consult zelf betalen. Dit heet no-show. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en deze niet nagekomen afspraak zal niet op de factuur/het afsprakenoverzicht staan. Je ontvang hiervoor een aparte rekening van mij. Het no-show tarief dat ik hanteer is: € 75, ongeacht de reden van afzeggen.

bottom of page