top of page
aquarel mozaiek klein.jpg

In psychotherapie

De meeste mensen worstelen wel eens met zichzelf. Het kan echter voorkomen dat worstelingen of problemen hardnekkig zijn en een gelukkig en rustig leven in de weg zitten. Wanneer het niet lukt om daar zelf of met hulp van naasten uit te komen, kan psychotherapie nodig en helpend zijn. Doel van psychotherapie is het verminderen van psychische klachten en het verbeteren van je emotionele- en sociale functioneren.


Doorgaans hebben psychische klachten te maken met de manier waarop mensen bewust en onbewust met zichzelf en anderen omgaan. Vaak liggen hier complexe en onbewuste patronen aan ten grondslag, die soms al vroeg in een mensenleven zijn ontstaan.

Psychotherapie richt zich op het onderzoeken en begrijpen van deze onderliggende patronen. In de gesprekken met een psychotherapeut gaat het om het begrijpen en leren kennen van emoties, gedachten, gevoelens, ervaringen en drijfveren, die vaak ongewild en soms ongemerkt sturing geven aan je leven en tot klachten kunnen leiden. Meer bewustwording van deze gevoelens, verlangens etcetera, leidt op den duur tot meer rust, voldoening, tevredenheid, een toenemend gevoel van eigen regie over het leven en tot meer psychische gezondheid.

aquarel mozaiek klein.jpg

Voor wie?

In mijn praktijk bied ik psychotherapie aan (jong-)volwassenen die hulp zoeken voor: 

  • Angst en spanningsklachten

  • Somberheid

  • Problemen in het aangaan en vasthouden van relaties

  • Klachten ten gevolg van traumatische gebeurtenissen of onverwerkte rouw

  • Lichte eetproblematiek

  • Levensfase problematiek

  • Identiteitsproblemen

  • Persoonlijkheidsproblematiek

  • Onverklaarde lichamelijke klachten

Als er sprake is van autisme, schizofrenie, verslaving, suïcidaliteit of ernstige eetproblematiek dan kan ik je vanuit mijn praktijk niet de hulp bieden die je nodig hebt. In dat geval kan de huisarts je helpen bij het vinden van passende zorg/begeleiding.

bottom of page