top of page
aquarel mozaiek klein.jpg

Aanmelding en werkwijze

Hier kan je zien of er ruimte is voor nieuwe aanmeldingen. Als dat het geval is, kan je je telefonisch aanmelden door een bericht achter te laten via telefoonnummer 06-44851739. Laat hierbij je telefoonnummer en emailadres achter. Ik zal vervolgens contact opnemen om een belafspraak in te plannen. Telefonisch nemen we dan de reden van aanmelding door en jouw verwachtingen van de behandeling. Zo kan ik inschatten of ik iets voor je kan betekenen. Als dat het geval is, nodig ik je uit voor een intakegesprek. Doorgaans bestaat het intaketraject uit meerdere gesprekken. In deze gesprekken brengen we samen in kaart wat er speelt. In overleg met jou bekijk ik welke behandeling en therapiefrequentie het beste aansluiten bij jouw klachten, rekening houdend met jouw specifieke problematiek en omstandigheden. Dit bespreken we met elkaar in het adviesgesprek. Wanneer ik je niet de hulp kan bieden die je nodig hebt, zal ik zo goed mogelijk meedenken over een alternatief.

Voor intake en behandeling is een verwijsbrief nodig voor de specialistische GGZ. In de brief dienen vermeld te worden: AGB code verwijzer, een vermoeden van een DSM diagnose, BSN nummer en persoonlijke gegevens (adres, geboortedatum). De brief dient voorzien te zijn van een handtekening en praktijkstempel. 

aquarel mozaiek klein.jpg

Wachttijd

Ik hanteer geen wachtlijst. Na intake kan je, indien je bij mij op de juiste plek bent, direct starten met de behandeling. 

aquarel mozaiek klein.jpg

Rechten en privacy

Vrijgevestigde psychotherapiepraktijken vallen onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners. In deze wet zijn o.a. opgenomen: Uw klachtrecht, informatieplichten en -rechten, rechten en plichten rond dossiervorming en uw recht op dossierinzage. Het werken middels behandelplannen en evaluaties is hierin tevens vastgelegd. Ook staat wettelijk vast dat het verzenden of opvragen van informatie aan/bij andere hulpverleners nooit gebeurt zonder jouwschriftelijke toestemming.

Sinds 25 mei 2018 is tevens de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht (AVG). Deze Europese wet bevat regels voor de verwerking van persoonsgegevens. De AVG verplicht praktijkhouders kenbaar te maken hoe zij met persoonsgegevens omgaan en stelt dat de wijze waarop omgegaan wordt met persoonsgegevens, is vastgelegd in een privacystatement en een privacybeleid. Hierin staat geformuleerd welke privacygegevens worden verwerkt en met welk doel. Tevens staan er maatregelen genoemd die zijn getroffen om verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Mijn praktijk beschikt over een privacystatement en een privacybeleid. Beide zijn op verzoek in te zien in de praktijk. 

aquarel mozaiek klein.jpg

Klachten

Als je ontevreden bent over de behandeling, of een klacht hebt, kan je dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Indien het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kan je contact zoeken met een bemiddelaar van de Regionale Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (RVVP). De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht en kan een gesprek tussen ons begeleiden.

Wanneer bemiddeling geen oplossing biedt om de ontstane problemen te verhelpen, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). De klachtencommissie doet uitspraken en aanbevelingen, maar neemt geen tuchtrechtelijke maatregelen. Zie voor meer informatie de website van de LVVP.

aquarel mozaiek klein.jpg

Afspraken afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 24 uur voor de afspraak kan je onze afspraak kosteloos afzeggen. Later - of niet afgezegde afspraken breng ik in rekening, ongeacht de reden van annuleren. Het no show tarief bedraagt 75 euro.

aquarel mozaiek klein.jpg

Crisis en waarnemening

Tijdens de openingstijden van de praktijk (dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00) uur kan je in het gaval van crisis telefonisch  contact met mij opnemen. Buiten kantooruren en op maandag/donderdag kan je in het geval van crisis terecht bij de huisarts (onder kantooruren) of de huisartspost (buiten kantooruren). 

Voor ingeschreven cliënten is er tijdens mijn vakanties een mogelijkheid om de behandeling waar te laten nemen door een collega. Dat bespreken we voorafgaand aan mijn vakantie. 

aquarel mozaiek klein.jpg

Kwaliteit

De praktijk is aangesloten bij de LVPP; de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. De LVPP waarborgt de kwaliteit van psychotherapie in vrijgevestigde praktijken. Iedere 5 jaar neem ik deel aan een - door de LVPP opgezette en uitgevoerde - kwaliteitstoets, welke in 2019 en 2024 succesvol is doorlopen. Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik daarnaast gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten (zie hier). 

Sinds 1 januari 2017 dient iedere praktijk te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Praktijk Simis beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op verzoek in de praktijk in te zien of klik hier.

LVVP-visitatielogo-2.jpg
bottom of page